kemikalie

kemikalien
kemikalier
kemikalierna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet kemikalie på svenska?

Obestämd singular: kemikalie
Bestämd singular: kemikalien
Obestämd plural: kemikalier
Bestämd plural: kemikalierna

Hur används ordet kemikalie

 • "– Det är definitivt ingen bra kemikalie, utan det finns stora risker med den."
 • "Djuren kan ha förlorat förmågan att ta upp vitaminet från maten eller så kan de ha fått i sig någon kemikalie som gör att de förbrukar mer vitamin än normalt."
 • "Det är ju en unik situation där en gammal giftig kemikalie har spritts på det här sättet och även spritt sig i det kommunala drickvattnet, säger Åsa Romson ( MP )."
 • "– Det är en riktigt farlig kemikalie, bland det farligaste vi har."
 • "– Självklart så kändes det inte bra att vi hittar en kemikalie i vårt grundvatten, samtidigt kändes det jätteskönt att det var låga halter."
 • "När lockigt hår ska rätas utanvänder frisörer medel som kan innehålla formaldehyd – en kemikalie som kan ge ökad risk för cancer."
 • "– Det är ju en väldigt giftig kemikalie som finns i olika former."
 • "Vi måste helt enkelt veta om en kemikalie är hormonstörande eller inte innan den börjar användas, säger Åke Bergman."
 • "Det är inte så enkelt att man kan knyta en viss kemikalie till en viss sjukdom, utan det forskarna kan se är samband mellan hormonstörande ämnen och en ökning av exempelvis hormonella cancrar; bröst- prostata- och testikelcancer."
 • "– Det gäller att man inte inför en skatt som slår fel, att man beskattar en kemikalie och att företagen då väljer en annan, farligare och inte beskattad variant."

Vad betyder kemikalie inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
En kemikalie är, enligt Svenska kemistsamfundets nomenklaturutskott 2001, ett ämne – grundämne eller förening, eller en blandning av dessa – som används industriellt och kommersiellt, är makroskopiskt homogent samt inte är avsett att äta https://sv.wikipedia.org/wiki/Kemikalie

Möjliga synonymer till kemikalie

Relaterat till kemikalie

byggnation

Diskussion om ordet kemikalie

kemikalier

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet kemikalier

 • "För att klara omställningen ska företaget uppfylla en rad kriterier : att inte bidra till att släppa ut ämne från berggrunden som exempelvis metaller som sedan ökar systematisk i naturen, att inte släppa ut kemikalier som ökar systematiskt i naturen, och att inte tränga bort ekosystem med till exempel kalhyggen, asfalterade åkrar eller förstörda fiskevatten."
 • "Butiker och leverantörer har ett krav på sig att kunna informera konsumenter om vilka kemikalier produkter innehåller."
 • "Det är ungefär 200 kemikalier som konsumenten har rätt att fråga personal i butiker om."
 • "Det innebär att du som konsument har rätt att veta vilka kemikalier som din produkt innehåller, säger Karin Mizser."
 • "Från en brandövningsplats på flygflottiljen F17 har brandskum med kemikalier sipprat ned i grundvattnet och vattentäkten."
 • "Vattenverket i Kallinge har stängts ner efter att giftiga kemikalier hittats i vattenprover."
 • "Vad som är fastställt är att källan till det förorenade vattnet kom från Brantafors vattenverk och det är från en brandövningsplats på flygflottiljen F17 som brandskum med kemikalier har sipprat ned i grundvattnet och vattentäkten."
 • "– Det som sticker ut i det här målet är att han verkar ha tillverkat amfetaminet på ett speciellt sätt, och blandat det med kemikalier man normalt inte brukar använda."
 • "Det är skönare att bada i och det går åt mindre kemikalier till och med, säger Andelko Ladan, vaktmästare på Hälleviksbadet."
 • "I övningen simuleras också att fartyget tappar containrar som innehåller kemikalier."

Möjliga synonymer till kemikalier

Diskussion om ordet kemikalier