lim

limmet
lim
limmen
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till lim

Hur böjs ordet lim på svenska?

Obestämd singular: lim
Bestämd singular: limmet
Obestämd plural: lim
Bestämd plural: limmen

Hur används ordet lim

 • "– Vi har satt ihop dem med lim, säger Annie Johansson."
 • "Orsa – Tankbil med lim välte"
 • "30 kubikmeter lim rann ut och räddningstjänsten arbetade i flera timmar med bland annat plog- och spolbilar för att sanera så att limmet inte rann ner mot en närliggande å."
 • "En tankbil med lim välte på ondagskvällen på E45 fyra kilometer utanför Orsa, mot Sveg."
 • "Bl a har personalen bristfällig skyddsutrustning och har inte fått genomgå regelbundna medicinska kontroller, vilket krävs när man jobbar med farligt lim."
 • "Enligt SOS Alarm var det dock ingen brand utan upphettat lim som började ryka kraftigt."
 • "De stora limträbalkarna som håller upp taket ska innan sättas ihop med varandra med hjälp av lim."
 • "Nu fanns det inget lim mellan dem."
 • "Uträkningar har visat att en felaktigt monterad balk – utan lim, bara håller för fjärdedel av den tyngd som en rätt limmad balk gör."
 • "Han kokar eget lim för konsten"
 • "– Vi har satt ihop dem med lim, säger Annie Johansson."
 • "Orsa – Tankbil med lim välte"
 • "30 kubikmeter lim rann ut och räddningstjänsten arbetade i flera timmar med bland annat plog- och spolbilar för att sanera så att limmet inte rann ner mot en närliggande å."
 • "En tankbil med lim välte på ondagskvällen på E45 fyra kilometer utanför Orsa, mot Sveg."
 • "Bl a har personalen bristfällig skyddsutrustning och har inte fått genomgå regelbundna medicinska kontroller, vilket krävs när man jobbar med farligt lim."
 • "Enligt SOS Alarm var det dock ingen brand utan upphettat lim som började ryka kraftigt."
 • "De stora limträbalkarna som håller upp taket ska innan sättas ihop med varandra med hjälp av lim."
 • "Nu fanns det inget lim mellan dem."
 • "Uträkningar har visat att en felaktigt monterad balk – utan lim, bara håller för fjärdedel av den tyngd som en rätt limmad balk gör."
 • "Han kokar eget lim för konsten"

Vad betyder lim inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
kod för språket limburgiska

Möjliga synonymer till lim

Relaterat till lim

kåda

byggnation

seghet

förbindelsemedel

simmighet

Diskussion om ordet lim

LIM

Substantiv

Vad betyder LIM inom förkortning, data ?

Lotus-Intel-Microsoft

Diskussion om ordet LIM