tjära

tjärar
tjärade
tjärat
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tjära på svenska?

Presens: tjärar
Preteritum: tjärade
Supinum: tjärat

Hur används ordet tjära

 • "Doften av tjära och den råa kylan slog mot henne direkt vid den lilla dörren."
 • "Mannen skulle enligt tidningarna tjära taket när gnistor slog upp."
 • "7000 ton material från gammal vägbeläggning innehållande tjära finns söder om Älvdalen och ska återanvändas, men facket hävdar att rök från den gamla tjär-asfalten innehåller cancerframkallande ämnen."
 • "Det handlar om en slags tjära som är gjord av skogsråvara och som sägs binda något mer koldioxid än vad som släpps ut vid tillverkningen av asfalten."
 • "Asfalten baserad på tjära – sägs binda mer koldioxid"
 • "Under många timmar varje dag flyter trafiken i Mora lika dåligt som kall tjära, och trafikanterna kan inget annat göra än att bita ihop."
 • "– Det beror på att när det är milt så eldar folk försiktigt och får då mycket oförbrända partiklar och tjära."
 • "Skogens kol i Sibo : Lukten av tjära och kol är allt som finns kvar"
 • "Nu finns bara en stark lukt av tjära kvar och fallfärdiga byggnader."
 • "Fuktig ved bildar tjära"

Vad betyder tjära inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
tjock, trögflytande vätska som är svart eller (gul)brun utvunnen ur torrdestillation av organiskt ämne (t.ex. trä eller kol) och med en speciell lukt, och som bland annat används för impregnering och som smörjmedel

Diskussion om ordet tjära

tjära

tjäran
tjära
(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet tjära på svenska?

Obestämd singular: tjära
Bestämd singular: tjäran
Obestämd plural: tjära

Hur används ordet tjära

 • "Doften av tjära och den råa kylan slog mot henne direkt vid den lilla dörren."
 • "Mannen skulle enligt tidningarna tjära taket när gnistor slog upp."
 • "7000 ton material från gammal vägbeläggning innehållande tjära finns söder om Älvdalen och ska återanvändas, men facket hävdar att rök från den gamla tjär-asfalten innehåller cancerframkallande ämnen."
 • "Det handlar om en slags tjära som är gjord av skogsråvara och som sägs binda något mer koldioxid än vad som släpps ut vid tillverkningen av asfalten."
 • "Asfalten baserad på tjära – sägs binda mer koldioxid"
 • "Under många timmar varje dag flyter trafiken i Mora lika dåligt som kall tjära, och trafikanterna kan inget annat göra än att bita ihop."
 • "– Det beror på att när det är milt så eldar folk försiktigt och får då mycket oförbrända partiklar och tjära."
 • "Skogens kol i Sibo : Lukten av tjära och kol är allt som finns kvar"
 • "Nu finns bara en stark lukt av tjära kvar och fallfärdiga byggnader."
 • "Fuktig ved bildar tjära"

Vad betyder tjära inom kemi ?

Fotograf: Wikipedia
tjock, trögflytande vätska som är svart eller (gul)brun utvunnen ur torrdestillation av organiskt ämne (t.ex. trä eller kol) och med en speciell lukt, och som bland annat används för impregnering och som smörjmedel

Relaterat till tjära

svärta

kåda

seghet

simmighet

Diskussion om ordet tjära