stenkol

stenkolen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet stenkol

  • "Ironiskt nog är det stenkol som fraktas ombord på det utsläppsfria fartyget."
  • "– Just i Tyskland har man bestämt att stenkol ska fasas ut till år 2035 / 36."
  • "SCB pekar bland annat på ” stora neddragningar inom den grafiska industrin, kemiska industrin och industrin för stenkol och petroleumprodukter ” som förklaringar till investeringsraset i år."
  • "Resten handlade i i huvudsak om förluster och kostnader för brunkol, stenkol och kärnkraft i Tyskland."
  • "Idag producerar Katternö energi av biobränslen, torv och stenkol men även via delägande i kärnkraft."
  • "Sedan tidigare finns en metod som innebär att man använder naturgas, men de vill byta ut stenkol mot vätgas i upphettningen av masugnen."
  • "Enda sättet att ta fram stål hittills har varit genom upphettning av stenkol."
  • "En gammal gruva ska tömmas på stenkol som har lagrats där sedan 60-talet i väntan på krig."
  • "I ungefär 100 år tillverkades gas från stenkol på platsen."
  • "Men några procent stenkol hamnar också i pannorna."

Vad betyder stenkol inom mineral ?

Fotograf: Wikipedia
fossila bränslet kol

Möjliga synonymer till stenkol

Relaterat till stenkol

svärta

uppvärmning

bränsle

material

Diskussion om ordet stenkol