granved

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet granved

  • "För det är bara färsk granved som den vill yngla i."
  • "Istället innehåller de ofta vaniljliknande aromämnen, som kan utvinnas från till exempel råolja, rötad granved eller till och med bävergäll – ett sekret från bäverns analkörtlar."
  • "Nu har Mellanskog beslutat att omedelbart upphöra med att skapa s k högstubbar och att flämna färsk död granved i skogen, för att på så vis stoppa granbarkborrens framfart."
  • "Hittills har 17 rödlistade arter observerats i reservatet, de flesta beroende av asp eller död granved."
  • "CO2 med Arne : 34 ton granved i dagens lokala reklambilagor"
  • "Men tillverkarna av pappersmassa är oroliga för att de nya planerade etanolfabrikerna kommer att använda färsk prima granved som råvara i stället."

Relaterat till granved

bränsle

Diskussion om ordet granved