barrved

barrveden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet barrved

  • "Den 1:a juli ska all färsk barrved som överstiger 5 m3sk / ha vara ute ur skogen för att förhindra nya angrepp."
  • "Framförallt för de, ibland sällsynta, insekter som lever i barrved."
  • "Skogsvårdslagen säger att man inte får lämna mer än fem kubikmeter död barrved per hektar."
  • "– Sverige har en framstående position inom utveckling av teknik för etanolproduktion från barrved och kan även spela en viktig roll för att konvertera andra cellulosaråvaror, som t ex sockerrörsbagass, till etanol, säger Tomas Kåberger, generaldirektör vid Energimyndigheten i ett pressmeddelande."

Möjliga synonymer till barrved

Relaterat till barrved

bränsle

Diskussion om ordet barrved