barrskog

barrskogen
barrskogar
barrskogarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

barrskog är del av

 • skog [ skogsbruk ]

Hur böjs ordet barrskog på svenska?

Obestämd singular: barrskog
Bestämd singular: barrskogen
Obestämd plural: barrskogar
Bestämd plural: barrskogarna

Hur används ordet barrskog

 • "Det var mossa som brann i en barrskog."
 • "Mossa tog fyr inne i barrskog"
 • "Det var mossa inne i en barrskog som hade tagit fyr."
 • "Området består av gammal barrskog med höga naturvärden."
 • "Lill-Naggen är ett område på 70 ha och domineras av barrskog med inslag av lövträd."
 • "– Innan var det här en mörk och tät barrskog som inte gick att se igenom, säger Andreas Wedman, naturvårdsbiolog på Länsstyrelsen i Gävleborg, när han går genom det nu glesa och ljusa naturreservatet."
 • "Området utgörs till största del av tre nyckelbiotoper och är dominerad av barrskog."
 • "Rotsjön utgörs av äldre barrskog i form av äldre gran och tall."
 • "Hon menar att ett utvidgat strandskydd inte behövs för att skydda fågellivet, eftersom barrskog ligger som skydd."
 • "Det syns på omgivningarna, med skarpa gränser mellan importerad barrskog och unik bokskog."

Vad betyder barrskog inom skogsbruk ?

Fotograf: Wikipedia
skog företrädesvis bestående av barrträd

Möjliga synonymer till barrskog

Relaterat till barrskog

växt

Diskussion om ordet barrskog