lövskog

['lö:v,sko:g]
lövskogen
lövskogar
lövskogarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet lövskog?

['lö:v,sko:g]

Hur böjs ordet lövskog på svenska?

Obestämd singular: lövskog
Bestämd singular: lövskogen
Obestämd plural: lövskogar
Bestämd plural: lövskogarna

Hur används ordet lövskog

  • "Särskilt allvarligt är bristen på lövskog, något som hänger samman med ett alltför enformigt skogsbruk."
  • "Det blir fyra stora och svåravgränsade bränningar på 30 – 40 hektar där vi vill gynna lövskog, säger Henny Sahlin."
  • "Hundhagens naturreservat med mycket lövskog ligger i utkanten av Insjön."
  • "När sökningen därefter återupptogs med två helikoptrar och ett flygplan, påträffades det kraschade flygplanet i en gles lövskog."
  • "En lövskog och våtmark alldeles utanför centrala Gävle som är rik på fågel och fisk och utgör ett av Gävleborgs 199 naturreservat, som nu kan bli ännu fler."
  • "Rekreationsområdet med blandad lövskog och ett rikt fågelliv kritiserades för att stigarna var blöta och bitvis leriga."
  • "Generellt är kantarell vanligast i lövskog så här tidigt på säsongen, men en del av årets första kantareller förekommer även i barrskog."
  • "– Öka variationen i landskapet med vatten och lövskog, säger Per Bengtson."
  • "Kalhyggen, granplantager och ont om lövskog gjorde att många arter minskade kraftigt."
  • "- Jag hade en liten förhoppning om vad jag ville använda pengarna till, och det var att jag skulle plantera en liten lövskog som skulle heta ” Kajsaskogen ” och den såg jag fram emot, säger Ingrid."

Vad betyder lövskog inom botanik ?

Fotograf: Wikipedia
skog företrädesvis bestående av lövträd

Relaterat till lövskog

växt

grönhet

Diskussion om ordet lövskog