barrträd

barrträdet
barrträd
barrträden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till barrträd

 • träd [ botanik, träd ]
 • gran [ botanik, barrväxt ]

barrträd har undergrupp

Hur böjs ordet barrträd på svenska?

Obestämd singular: barrträd
Bestämd singular: barrträdet
Obestämd plural: barrträd
Bestämd plural: barrträden

Hur används ordet barrträd

 • "– Nej, vi får hitta en alternativ växt, kanske någon form av barrträd."
 • "Spanjorerna har genomfört fyra utrotningsoperationer utmed gränsen som inneburit att man hugger ner alla barrträd 500 meter från fyndplatsen."
 • "Han hjälpte väktare att hitta tjuven som låg och gömde sig under ett barrträd."
 • "Lövträd kan, om de sköts på rätt sätt, ge en god virkesproduktion och miljövärden, men det kräver mer intensiv skötsel än vad barrträd gör, vilket alla inte är medvetna om, säger Jonas Bergqvist, skogsskötselspecialist, Skogsstyrelsen."
 • "Andelen naturligt föryngrad barrskog, det vill säga när man lämnar kvar gamla barrträd som självsår sig, fortsätter att minska."
 • "Merparten av arealen kommer att återplanteras med barrträd, vilket tidigare mött kritik från Världs- naturfonden."
 • "Infrastrukturminister Ulrica Messing säger att förhållandena för barrskog är gynnsamma och att sågverksindustrin är inriktad på förädling av barrträd."
 • "Mest barrträd ska återplanteras"
 • "Messing säger till Ekot att valet att främst satsa på barrträd har att göra med att det är det naturliga trädslaget i det aktuella området."
 • "Vägsaltet misstänks ge skador på barrträd."

Vad betyder barrträd inom botanik, skogsbruk ?

växt av klassen ''coniferopsida'' som bland annat utmärks av sina i regel fleråriga, spetsiga, läderartade blad. Den överväldigande majoriteten är träd, vilket gör att termen barrträd även kan tolkas som att innefatta coniferopsider som är buskar som enbuske. Termen barrväxt undviker denna tvetydighet.

Möjliga synonymer till barrträd

Relaterat till barrträd

växt

grönhet

Diskussion om ordet barrträd