forskningsreaktor

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet forskningsreaktor

  • "Partiet vill också lägga pengar på att stärka transportinfrastrukturen, avskaffa effektskatten på kärnkraft och satsa på en forskningsreaktor för att utveckla framtidens kärnkraft."
  • "Samtidigt har kärnkraften egna problem, avfallet till exempel, men idén med en forskningsreaktor är att försöka lösa de problemen, så att kärnkraften blir ännu säkrare, säger utbildningsminister Jan Björklund ( FP )."
  • "Centerledaren och näringsministern Annie Lööf slår an en helt annan ton än Björklund och betecknar planerna på en forskningsreaktor som en ” ickefråga ”."
  • "Efter hård kritik från Miljöpartiet och tystnad från den socialdemokratiska partitoppen går nu flera tunga socialdemokratiska namn ut och stöder planerna på en ny forskningsreaktor i Oskarshamn."
  • "En ny forskningsreaktor kan stå klar i Oskarshamn inom loppet av tio år."
  • "Reaktorn kommer att vara en forskningsreaktor men även fungera som en demonstrationsenhet för avancerad reaktorteknologi som kan kommersialiseras inom 15 år."
  • "Den nya reaktorn är en forskningsreaktor och kommer att bli en fjärde generationens reaktor, vilket innebär att den kommer att vara blykyld och ska också minska mängden radioaktivt avfall."
  • "Ett steg närmare ny forskningsreaktor i Oskarshamn – ansökan inskickad"
  • "Avtalet, som kungjordes vid FN:s atomenergiorgan IAEA:s årliga kongress i Wien, innehåller också planer på en forskningsreaktor och idéer om att tillsammans sprida kärnkraft till andra länder."
  • "Man kan tillverka bränsle till en forskningsreaktor, säger Robert Kelley på telefon från Wien."

Ordet forskningsreaktor inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till forskningsreaktor

uppvärmning

Diskussion om ordet forskningsreaktor