degel

degeln
deglar
deglarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till degel

Hur böjs ordet degel på svenska?

Obestämd singular: degel
Bestämd singular: degeln
Obestämd plural: deglar
Bestämd plural: deglarna

Hur används ordet degel

  • "Hon förenar det persiska med det svenska i en smärtans degel, vilket ger en klar och samtidigt ornamental diktning. ”"
  • "Enligt arrangörerna är MADE-festivalen en degel av lokalt och internationellt skapande."

Vad betyder degel inom teknik ?

Fotograf: Wikipedia
eldfast och kemikaliebeständig skål som används för upphettning och smältning av ämnen som t.ex när man smälter metaller

Möjliga synonymer till degel

Möjliga synonymer till degel

Relaterat till degel

rum

uppvärmning

värmeapparat

Diskussion om ordet degel