bindemedel

bindemedlet
bindemedel
bindemedlen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bindemedel

Hur böjs ordet bindemedel på svenska?

Obestämd singular: bindemedel
Bestämd singular: bindemedlet
Obestämd plural: bindemedel
Bestämd plural: bindemedlen

Hur används ordet bindemedel

 • "Han kontaktade vägentreprenören Svevia, som utförde asfalteringen, och fick förklaringen att det var ett ofarligt vattenbaserat bindemedel."
 • "En metod där bindemedel sprutades ut och där stenar sedan lades ut för att fastna användes."
 • "Nytt bindemedel och nya stenar ska sprutas ut under våren."
 • "– Kvar på ytan fanns då en stor mängd bindemedel vilket gav en extrem variant av blödande asfalt."
 • "Han förklarar också att när det gäller sprickor och hål, så räcker det enligt reglerna att det finns prestandadokument för det grus och bindemedel som används."
 • "Den enkla lösningen med bindemedel och stenar frästes bort och ersattes med riktig asfalt."
 • "Visserligen sker en del utsläpp av koldioxid även med den nya processen, men det kompenseras av ett nytt bindemedel enligt Skanska."
 • "Särskilt nybelagda vägar är i farozonen eftersom det bindemedel som används tränger upp till vägytan om värmen håller i sig."
 • "Fenomenet som gör vägarna halkiga även på sommaren kallas för ” blödande asfalt ” och inträffar på nybelagda vägar där hettan får bindemedel att tränga upp till ytan."
 • "Fartyget som heter Pandion är lastat med 6.000 kubikmeter bitumen – en tung oljeprodukt som används som bindemedel till asfalt – men inget läckage har förekommit."
 • "Han kontaktade vägentreprenören Svevia, som utförde asfalteringen, och fick förklaringen att det var ett ofarligt vattenbaserat bindemedel."
 • "En metod där bindemedel sprutades ut och där stenar sedan lades ut för att fastna användes."
 • "Nytt bindemedel och nya stenar ska sprutas ut under våren."
 • "– Kvar på ytan fanns då en stor mängd bindemedel vilket gav en extrem variant av blödande asfalt."
 • "Han förklarar också att när det gäller sprickor och hål, så räcker det enligt reglerna att det finns prestandadokument för det grus och bindemedel som används."
 • "Den enkla lösningen med bindemedel och stenar frästes bort och ersattes med riktig asfalt."
 • "Visserligen sker en del utsläpp av koldioxid även med den nya processen, men det kompenseras av ett nytt bindemedel enligt Skanska."
 • "Särskilt nybelagda vägar är i farozonen eftersom det bindemedel som används tränger upp till vägytan om värmen håller i sig."
 • "Fenomenet som gör vägarna halkiga även på sommaren kallas för ” blödande asfalt ” och inträffar på nybelagda vägar där hettan får bindemedel att tränga upp till ytan."
 • "Fartyget som heter Pandion är lastat med 6.000 kubikmeter bitumen – en tung oljeprodukt som används som bindemedel till asfalt – men inget läckage har förekommit."

Vad betyder bindemedel inom teknik ?

Bindemedel är det ämne som ingår i en produkt för att foga eller binda samman fasta beståndsdelar i partikelform. http://sv.wikipedia.org/wiki/Bindemedel

Möjliga synonymer till bindemedel

Relaterat till bindemedel

förbindelsemedel

förbindelsemedel

Diskussion om ordet bindemedel