mellanled

mellanledet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet mellanled

  • "– Vi har sedan ett år tillbaka lyft antalet tjejer som spelar hockey i vår ungdomsverksamhet, men för att etablera hela utvecklingstrappan behöver vi också bygga en juniorverksamhet som ett mellanled innan seniorhockeyn."
  • "Närodlat, ekologiskt och inga mellanled – så marknadsförde Sascha Faminoff sitt andelsjordbruk utanför Göteborg i våras."
  • "Hunden kan också användas som mellanled i pedagogiskt arbete genom att hundföraren kan be barnet förklara svåra ord för hunden i stället."
  • "Med det jättelagret vill Apoteket fungera som dominerande grossist, ett mellanled mellan läkemedelsbolagen och de som vill beställa."
  • "Men det är inte lätt, bland annat för att det finns många mellanled."
  • "Vi slipper alla mellanled."
  • "Ett sätt för odlare och bönder att sälja direkt till kunderna utan mellanled."
  • "Marknaden finns i Östeuropa eller så är de mellanled i hanteringen, säger han."
  • "När politiker och stjärnor kan prata direkt med sina följare behövs inte journalisterna som mellanled."
  • "– Vi tappar ett viktigt mellanled när vi förlorar ett SHL-lag och det är inte bra, säger Peter Blomqvist, ordförande för Ångermanlands ishockeyförbund."

Vad betyder mellanled inom generell ?

ett fingers mellersta led som ansluter två av dess falanger, den led som ligger mellan ytterleden och knogleden

Relaterat till mellanled

mitt

förbindelsemedel

inskjutning

Diskussion om ordet mellanled