mittparti

mittpartiet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till mittparti

Hur används ordet mittparti

  • "Han kan tänka sig att s och mp går i koalition med något borgerligt mittparti, till exempel folkpartiet."
  • "Sjöberg inledde dock starkt med ett tajt mittparti och var felfri de första sju övningarna men på den åttonde hände något."
  • "Enligt planförslaget vill man göra en påbyggnad på byggnaden från 1880-talet med en våning på båda sidor om byggnadens mittparti."
  • "Katastrofteam dirigerar trafiken för att hindra olyckor längs flodens mittparti, där vidden krympt till 150 meter."

Vad betyder mittparti inom politik ?

del som befinner sig i mitten av något

Möjliga synonymer till mittparti

Relaterat till mittparti

mitt

medelpunkt

Diskussion om ordet mittparti