kärnved

kärnveden
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet kärnved

  • "Resultaten från hennes forskning visar att granens kärnved har betydligt lägre vattenupptagning och torkar ner snabbare till en gynnsam fuktkvotsnivå jämfört med splintveden."
  • "– Att granens kärnved har andra egenskaper än splintved i samma träslag har inte beaktats överhuvudtaget tidigare."
  • "Det beror dels på att det jag visat i min forskning inte varit känt och dels på grund av att det inte går att särskilja splintved och kärnved hos gran med blotta ögat när veden är torr, säger hon."
  • "Nu är det vetenskapligt bevisat att kärnved av gran ( inre delen av stammen ) är mindre utsatt för blånad och mögelsvampar än splintveden ( yttre delen av stammen )."
  • "Man använde bildanalys för att studera enskilda flisbitar av gran och tall och kunde lätt skilja ut trädens kärnved."

Vad betyder kärnved inom snickeri ?

Fotograf: Wikipedia
Kärnved eller kärnvirke är den inre delen av en trädstam, och består av celler vars förmåga att transportera vatten på olika sätt hämmats.http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnved

Möjliga synonymer till kärnved

Relaterat till kärnved

medelpunkt

material

insida

Diskussion om ordet kärnved