centrum

centrumet
(-)
centrerna
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till centrum

Hur böjs ordet centrum på svenska?

Obestämd singular: centrum
Bestämd singular: centrumet
Bestämd plural: centrerna

Hur används ordet centrum

 • "I centrum, förutom Maina Wahlberg, står dåtidens legendariska revyprofiler Martin Okmark och Stig Wihlborg."
 • "Utredningen från Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum visar också att det inför dykningen inte fanns några kända fakta som borde ha föranlett dykledaren eller dykaren att agera annorlunda."
 • "Vi har tidigare berättat om hur frågan om dagliga turer från centrum, via ån ut till Stora Ekön, stötts och blötts i många år."
 • "Nya reklamregler i centrum"
 • "Efter att en patient fått en remiss från en läkare ska det ske en snabbutredning av diagnostiskt centrum."
 • "Nattens attentat mot en butik i Ronneby centrum har skakat många Ronnebybor."
 • "Den senaste tiden har Ronneby plågats av ett kriminellt gäng, som framför allt riktar sig mot handlare i centrum."
 • "210 000 kronor har kyrkorna ansökt om och härbärget ska helst vara belagd två till tre mil utanför centrum."
 • "Det kriminella gänget som härjar i Ronneby riktar främst in sig mot handlare och småföretagare i centrum."
 • "Målet är att inte ha ett stort handelscentrum utanför staden utan att kunna samla handeln till centrum."

Ordet centrum har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom blodomlopp
vardagligt
blodomlopp

Vad betyder centrum inom vardagligt ?

mittpunkt, oftast av en (större) tätort

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till centrum (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till centrum (inom vardagligt)

Relaterat till centrum (inom vardagligt)

mitt

Ordet centrum inom blodomlopp

Översättningar (inom blodomlopp)

Engelska

Synonymer till centrum (inom blodomlopp)

Möjliga synonymer till centrum (inom blodomlopp)

Relaterat till centrum (inom blodomlopp)

viktighet

konvergens

medelpunkt

samlingspunkt

Diskussion om ordet centrum

centrum

Adverb

Översättningar (inom blodomlopp)

Synonymer till centrum (inom blodomlopp)

Hur används ordet centrum

 • "I centrum, förutom Maina Wahlberg, står dåtidens legendariska revyprofiler Martin Okmark och Stig Wihlborg."
 • "Utredningen från Försvarsmaktens dykeri- och navalmedicinska centrum visar också att det inför dykningen inte fanns några kända fakta som borde ha föranlett dykledaren eller dykaren att agera annorlunda."
 • "Vi har tidigare berättat om hur frågan om dagliga turer från centrum, via ån ut till Stora Ekön, stötts och blötts i många år."
 • "Nya reklamregler i centrum"
 • "Efter att en patient fått en remiss från en läkare ska det ske en snabbutredning av diagnostiskt centrum."
 • "Nattens attentat mot en butik i Ronneby centrum har skakat många Ronnebybor."
 • "Den senaste tiden har Ronneby plågats av ett kriminellt gäng, som framför allt riktar sig mot handlare i centrum."
 • "210 000 kronor har kyrkorna ansökt om och härbärget ska helst vara belagd två till tre mil utanför centrum."
 • "Det kriminella gänget som härjar i Ronneby riktar främst in sig mot handlare och småföretagare i centrum."
 • "Målet är att inte ha ett stort handelscentrum utanför staden utan att kunna samla handeln till centrum."

Vad betyder centrum inom generell ?

mittpunkt, oftast av en (större) tätort

Möjliga synonymer till centrum

Diskussion om ordet centrum

centrum

centrums
Substantiv

Översättningar

Vad betyder centrum inom zoologi ?

the main body of a vertebra

Möjliga synonymer till centrum

Diskussion om ordet centrum