tyngdpunkt

tyngdpunkten
tyngdpunkter
tyngdpunkterna
Substantiv [n]

Synonymer till tyngdpunkt

Hur böjs ordet tyngdpunkt på svenska?

Obestämd singular: tyngdpunkt
Bestämd singular: tyngdpunkten
Obestämd plural: tyngdpunkter
Bestämd plural: tyngdpunkterna

Hur används ordet tyngdpunkt

 • "Bilens låga tyngdpunkt hindrade den från att välta."
 • "– Det handlar om människor från olika samhällsklasser och yrkesgrupper som tillsammans berättar delar av Karlskronas historia, med tyngdpunkt på den civila stadens historia, säger världsarvssamordnare Lena Johansson."
 • "– Det kommer att vara ett musiktema med tyngdpunkt på mello."
 • "Nu kanske vi har lite väl tyngdpunkt på många unga, men jag tror ändå att vår mix kan bli bra innan den här säsongen är över, säger tränaren Thomas Liw."
 • "– Framåt eftermiddagen kan det komma in över stora delar av Gävleborg, framför allt de norra delarna, och Dalarna, med tyngdpunkt på de östra delarna."
 • "Enligt uppgift presenterar Norge detta erbjudande för att stärka backhoppningen i Skandinavien vilket gör att sporten inte bara får en tyngdpunkt i Mellaneuropa."
 • "Det ligger kvar även under torsdag men då med tyngdpunkt över Svealand och södra Norrland."
 • "Satsningarna får en tyngdpunkt på infrastruktur, forskning, utveckling och innovation, fler vägar till jobb för unga och sänkt skatt på investeringar."
 • "Nu kanske vi har lite väl tyngdpunkt på många unga, men jag tror ändå att vår mix kan bli bra innan den här säsongen är över, säger tränaren Thomas Liw."
 • "Det är mycket tyngdpunkt på södra Sverige och höghastighetståg när man kanske istället borde ha satsat på det transportsystem vi har och byggt ut det, säger Mikael Löthstam ( S )."
 • "Varningen gäller hela Gävleborg, men med tyngdpunkt i Hälsingland."
 • "Tyngdpunkten i hennes berättelse låg i beskrivningen av det rättsliga efterspelet"

Ordet tyngdpunkt har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom matematik
 • Inom bildligt
teknik
matematik
bildligt

Vad betyder tyngdpunkt inom teknik ?

Inom fysiken och dess tillämpningar är en kropps masscentrum positionen för det med avseende på delarnas massa viktade medelvärdet av beståndsdelarnas positioner. https://sv.wikipedia.org/wiki/Masscentrum

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till tyngdpunkt (inom teknik)

Möjliga synonymer till tyngdpunkt (inom teknik)

Ordet tyngdpunkt inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till tyngdpunkt (inom matematik)

Ordet tyngdpunkt inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till tyngdpunkt (inom bildligt)

Möjliga synonymer till tyngdpunkt (inom bildligt)

Diskussion om ordet tyngdpunkt

 • - 2009-07-21

  tyngdpunkt kan väl även översättas med "emphasis"