center

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till center

Hur används ordet center

 • "Rikspolisstyrelsen ska i år kartlägga möjligheterna att inträtta ett center för it-brottslighet och nu hoppas BTH att högskolans specialprofil ska göra att centrat för it-brott förläggs till Karlskrona."
 • "I dag var det dialogmöte i landstingssalen på Wämö center och politikerna skulle få svar på sina frågor."
 • "Skapa ett arkeologisk center i Ronneby och locka guldgrävande turister till Västra Vång."
 • "Vill se ett arkeologiskt center"
 • "Hela vårdcentralen flyttades akut till tillfälliga lokaler på Wämö center där den blivit kvar i fem år."
 • "Det är egentligen den gamla porten till sjukhusområdet på Wämö center som nu byggs om till ny vårdcentral."
 • "– Joel är en väldigt bra center, han har presterat bra i Karlskrona där han de senaste tre säsongerna absolut varit en av de bästa i truppen."
 • "Det här får inte hända igen, säger Åke Bergman, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för nyinrättade Swetox, ett center för tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom miljö- och hälsorelaterad toxikologi, till Ny Teknik."
 • "Ny center till KHK"
 • "Regionstyrelsen sammanträder på onsdag morgon klockan nio på Wämö center i Karlskrona."

Ordet center har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom handel
 • Inom samhälle
allmänt
handel
samhälle

Vad betyder center inom allmänt ?

plats där en viss typ av verksamhet (med kundtrafik) samlas i stor utsträckning i ett relativt litet utrymme eller där den lokala styrelsen har sitt huvudsäte

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till center (inom allmänt)

Möjliga synonymer till center (inom allmänt)

Ordet center inom handel

Översättningar (inom handel)

Engelska

Synonymer till center (inom handel)

Möjliga synonymer till center (inom handel)

Ordet center inom samhälle

Översättningar (inom samhälle)

Synonymer till center (inom samhälle)

Möjliga synonymer till center (inom samhälle)

Diskussion om ordet center

 • - 2008-05-05

  Position inom ishockeyn.

center

centers
Substantiv

Översättningar (inom samhälle)

Svenska

Synonymer till center (inom samhälle)

Hur används ordet center

 • "he hit the ball to deep center"
 • "it is in the center of town"
 • "they were raising money to build a new center for research"
 • "his stories made him the center of the party"
 • "in most people the speech center is in the left hemisphere"
 • "they had to reinforce the center"
 • "the center fumbled the handoff"
 • "they received messages from several centers"
 • "it is a center's responsibility to get the football to the quarterback"

Ordet center har 14 betydelser

 • Inom handel
 • Inom teknik
 • Inom sport
 • Inom zoologi
 • Inom matematik
 • Inom bildligt
 • Inom anatomi
 • Inom militärväsen
 • Inom fotboll
 • Inom generell
 • Inom politik
 • Inom ishockey
 • Inom handel
 • Inom sport
handel
teknik
sport
zoologi
matematik
bildligt
anatomi
militärväsen
fotboll
generell
politik
ishockey
handel
sport

Ordet center inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till center (inom handel)

Möjliga synonymer till center (inom handel)

Ordet center inom teknik

an area that is approximately central within some larger region

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till center (inom teknik)

Ordet center inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till center (inom sport)

Möjliga synonymer till center (inom sport)

Ordet center inom zoologi

a building dedicated to a particular activity

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till center (inom zoologi)

Möjliga synonymer till center (inom zoologi)

Ordet center inom matematik

a point equidistant from the ends of a line or the extremities of a figure

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till center (inom matematik)

Möjliga synonymer till center (inom matematik)

Ordet center inom bildligt

the object upon which interest and attention focuses

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till center (inom bildligt)

Möjliga synonymer till center (inom bildligt)

Ordet center inom anatomi

a cluster of nerve cells governing a specific bodily process

Översättningar (inom anatomi)

Synonymer till center (inom anatomi)

Möjliga synonymer till center (inom anatomi)

Ordet center inom militärväsen

the middle of a military or naval formation

Ordet center inom fotboll

(football) the person who plays center on the line of scrimmage

Översättningar (inom fotboll)

Svenska

Möjliga synonymer till center (inom fotboll)

Ordet center inom generell

a place where some particular activity is concentrated

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till center (inom generell)

Ordet center inom politik

politically moderate persons; centrists

Översättningar (inom politik)

Svenska

Ordet center inom ishockey

(ice hockey) the person who plays center

Översättningar (inom ishockey)

Svenska

Möjliga synonymer till center (inom ishockey)

Ordet center inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till center (inom handel)

Möjliga synonymer till center (inom handel)

Ordet center inom sport

the position of the player on the line of scrimmage who puts the ball in play

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till center (inom sport)

Diskussion om ordet center

center

center
centered
centered
Verb

Översättningar (inom sport)

Hur används ordet center

 • "Her entire attention centered on her children"
 • "That vase in the picture is not centered"

Ordet center har 3 betydelser

 • Inom botanik
 • Inom zoologi
 • Inom sport
botanik
zoologi
sport

Ordet center inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till center (inom botanik)

Möjliga synonymer till center (inom botanik)

Ordet center inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till center (inom zoologi)

Möjliga synonymer till center (inom zoologi)

Ordet center inom sport

move into the center

Översättningar (inom sport)

Synonymer till center (inom sport)

Möjliga synonymer till center (inom sport)

Diskussion om ordet center

center

Adjektiv

Synonymer till center (inom sport)

Ordet center har 2 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet center inom ALLMÄNT

Synonymer till center (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till center (inom ALLMÄNT)

Ordet center inom generell

of or belonging to neither the right nor the left politically or intellectually

Diskussion om ordet center