mall

['mal]
mallen
mallar
mallarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till mall

Hur uttalas ordet mall?

['mal]

Hur böjs ordet mall på svenska?

Obestämd singular: mall
Bestämd singular: mallen
Obestämd plural: mallar
Bestämd plural: mallarna

Hur används ordet mall

 • "Man påstår felaktigt att det ska införas en mall som ska gälla för alla ämnen."
 • "Men det väsentliga måste vara att eleverna klarar målen, inte att antalet genomförda timmar passar in i en mall från Skolverket."
 • "– Det är egentligen grunden till de mänskliga rättigheterna att alla har rätt att vara den man är, även om det inte riktigt passar in i den mall som de flesta anser att man ska passa in i, säger Anders Bergquist."
 • "En mall med huvudgrupperna ” kraftfulla ” och ” icke kraftfulla ” rörelser, och sju undergrupper fungerade som hjälpmedel för att kategorisera rörelserna."
 • "– Nu måste jag konstruktivt se på det här för att använda som mall för hur vi går vidare, säger han om rapporten."
 • "Patrik Liljeglöd ( V ) säger efter den timslånga föredragning av rapporten han och övriga i kommunstyrelsen fick på tisdagseftermiddagen att man nu måste gå vidare och använda rapporten som mall."
 • "” Använda som mall ”"
 • "Anledningen till att Falun är först ut är för att man har haft ett liknande projekt tidigare, och därför fungerar Falun nu lite som en mall för hur det här kommer att skötas runt om i Sverige."
 • "– Det var inget beslut som vi tog medvetet, utan vi har följt den mall som man haft i Ljusdal i alla år att lotta ut vilka lag som möter varandra och när de möter varandra, och den mallen följde vi, säger Katarina Medveczky projektledare World Cup."
 • "Polisen har en grundläggande mall att arbeta utifrån vid ett anmält försvinnande som innefattar en riskbedömning."
 • "Studenten säger att hon inte visste att det kan utgöra plagiat att använda en studiekamrats mall och att det är på grund av okunskap som är anledningen till situationen."
 • "Hon ska ha en använt en studiekamrats text som mall."

Vad betyder mall inom byggnadskonst ?

mönster som används för att skapa flera likadana kopia|kopior

Möjliga synonymer till mall

Diskussion om ordet mall

 • - 2010-10-19

  mould pattern model

mall

malls
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet mall

 • "they spent their weekends at the local malls"

Ordet mall har 3 betydelser

 • Inom handel
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom amerikansk engelska, trafik
handel
ALLMÄNT
amerikansk engelska, trafik

Ordet mall inom handel

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till mall (inom handel)

Möjliga synonymer till mall (inom handel)

Ordet mall inom ALLMÄNT

a broad street lined with trees

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till mall (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till mall (inom ALLMÄNT)

Ordet mall inom amerikansk engelska, trafik

a grass string separating two road lanes

Översättningar (inom amerikansk engelska, trafik)

Svenska

Diskussion om ordet mall