modell

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet modell

 • "Vattensystemet är av äldre modell med oisolerade ledningar som inte garanterar minkarna fri tillgång till dricksvatten."
 • "Taha Jafaar och Isac Olander har gjort en modell av Fuglesangs rymdskepp som de gav till honom efter föreläsningen."
 • "Det vill vi väga in och se om vi kan skapa en bättre modell för åldersbedömning."
 • "– Jag påstår att den modell som vi valde, den fungerar."
 • "– Vi har hittat en modell som känns bra för både skolorna och stadsförsamlingen och det känns bra, säger Bertil Karlsson."
 • "– Självklart hade jag inte tackat nej till en påse med tio miljoner kronor, men vi är vana vid att leva i annan värld än storklubbarna och det har ju blivit något av Mjällbys modell, säger Anders Torstensson."
 • "Projekten, som rör ljudnivån i Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Öresund, ska bilda underlag för en modell för att kunna göra enhetliga mätningar i den marina miljön."
 • "I polisregion öst får poliserna 1.100 kronor medan polisregion väst ger 1.000 kronor och polisregion Stockholm har samma modell som Blekinge – alltså noll kronor."
 • "– Vi hoppas att detta ska bli en nationell modell som en gång för alla sätter stopp för den diskussion som varit."
 • "– Det är ett kvitto på att det är en bra modell som vi hoppas ska vara en del i satsningar runt om i Sverige, säger Olof Ljungberg."

Vad betyder modell inom byggnadskonst ?

färdigt exempel eller sätt enligt vilket något bör göras

Diskussion om ordet modell

modell

modellen
modeller
modellerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet modell på svenska?

Obestämd singular: modell
Bestämd singular: modellen
Obestämd plural: modeller
Bestämd plural: modellerna

Hur används ordet modell

 • "Vattensystemet är av äldre modell med oisolerade ledningar som inte garanterar minkarna fri tillgång till dricksvatten."
 • "Taha Jafaar och Isac Olander har gjort en modell av Fuglesangs rymdskepp som de gav till honom efter föreläsningen."
 • "Det vill vi väga in och se om vi kan skapa en bättre modell för åldersbedömning."
 • "– Jag påstår att den modell som vi valde, den fungerar."
 • "– Vi har hittat en modell som känns bra för både skolorna och stadsförsamlingen och det känns bra, säger Bertil Karlsson."
 • "– Självklart hade jag inte tackat nej till en påse med tio miljoner kronor, men vi är vana vid att leva i annan värld än storklubbarna och det har ju blivit något av Mjällbys modell, säger Anders Torstensson."
 • "Projekten, som rör ljudnivån i Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Öresund, ska bilda underlag för en modell för att kunna göra enhetliga mätningar i den marina miljön."
 • "I polisregion öst får poliserna 1.100 kronor medan polisregion väst ger 1.000 kronor och polisregion Stockholm har samma modell som Blekinge – alltså noll kronor."
 • "– Vi hoppas att detta ska bli en nationell modell som en gång för alla sätter stopp för den diskussion som varit."
 • "– Det är ett kvitto på att det är en bra modell som vi hoppas ska vara en del i satsningar runt om i Sverige, säger Olof Ljungberg."

Ordet modell har 6 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom byggnadskonst
 • Inom generell
 • Inom leksaker
 • Inom fotografi
 • Inom handel
allmänt
byggnadskonst
generell
leksaker
fotografi
handel

Vad betyder modell inom allmänt ?

färdigt exempel eller sätt enligt vilket något bör göras

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till modell (inom allmänt)

Möjliga synonymer till modell (inom allmänt)

Ordet modell inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska

Möjliga synonymer till modell (inom byggnadskonst)

Ordet modell inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till modell (inom generell)

Möjliga synonymer till modell (inom generell)

Ordet modell inom leksaker

Översättningar (inom leksaker)

Synonymer till modell (inom leksaker)

Möjliga synonymer till modell (inom leksaker)

Ordet modell inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till modell (inom fotografi)

Möjliga synonymer till modell (inom fotografi)

Relaterat till modell (inom fotografi)

fotografi

Ordet modell inom handel

Möjliga synonymer till modell (inom handel)

Diskussion om ordet modell