mitt

mitten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till mitt

Hur används ordet mitt

 • "Kartorna var från 1980 – alltså mitt under det kalla kriget och bara ett år innan U137 gick på grund utanför Karlskrona."
 • "– Det är tråkigt att Fastighetsägarna är ovilliga att samarbeta och jag tycker att det är uppenbart att de har haft en politisk agenda redan från början, när de kallade till förhandling mitt under semesterperioden, säger Björn Johansson, ordförande i Hyresgästföreningen region Sydost."
 • "– Det var bara för tre veckor sedan, då hade jag precis fått reda på att det var något fel på mitt hjärta och hade börjat äta hjärtmedicin och mådde inte alls bra."
 • "Vi är mitt uppe i en omorganisation."
 • "– I mitt fall är det så att jag har ett avtal på två plus två år."
 • "Jag älskar mitt jobb, säger Hanna Hellquist."
 • "Vi är mitt i en fas där vi vill hämta in personer till förhör och därför vill jag inte säga för mycket, säger Lena-Marie Bergström, åklagare."
 • "Som en påminnelse av det har en minnessten, den så kallade turkstenen, placerats mitt på torget."
 • "Karlskronas första krigsskepp låg nedsjunket i dyn, mitt i Örlogshamnen."
 • "Det kan bli stormbyar uppemot 25 meter per sekund i byarna mitt på dagen och annars är det en varning utfärdad för kulingvindar."

Vad betyder mitt inom trädgårdskonst ?

centrum, medelpunkt

Möjliga synonymer till mitt

Relaterat till mitt

mitt

medelpunkt

medelvärde

Diskussion om ordet mitt

mitten

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet mitten

 • "I mitten av 2014 inträffade ett dieselläckage i den intilliggande byggnaden vid Kustbevakningens huvudkontor."
 • "I mitten av december träffade moderatledningen i Blekinge"
 • "– Al och hassel brukar hålla på till i mitten av april."
 • "Karlshamns kommun räknar med att kunna öppna det nya korttidsboendet i mitten av oktober."
 • "Karin Hansson tillträder sin nya tjänst i mitten av oktober."
 • "– Det har blandats med fyllnadsmassor som användes i marken när fängelset byggdes i mitten av 1800-talet, säger Thomas Persson."
 • "Tryck på den lilla rutan med en pil i, längst ner i mitten på skärmen."
 • "Polisen har spårat kreditansökningar och stora belopp från 2012 till mitten av 2014, där ett dussin personer drabbats."
 • "Mannen greps i mitten av december och sattes då i förvar i väntan på utvisningsbeslut."
 • "På samma plats som det idag kan finnas en villa eller ett sommarstugeområde fanns det på många håll i Blekinge en minkfarm i mitten av förra seklet."

Möjliga synonymer till mitten

Diskussion om ordet mitten

mitten

mittens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet mitten har 3 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom generell
 • Inom kläder
kläder
generell
kläder

Vad betyder mitten inom kläder ?

a glove that encases the thumb separately from the other four fingers

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till mitten (inom kläder)

Möjliga synonymer till mitten (inom kläder)

Ordet mitten inom generell

Översättningar (inom generell)

Ordet mitten inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till mitten (inom kläder)

Diskussion om ordet mitten