centralisation

centralisationen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Vad betyder centralisation inom generell ?

förflyttning av en eller flera schackpjäser mot schackbrädets centrum

Möjliga synonymer till centralisation

Diskussion om ordet centralisation

centralisation

centralisations
Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet centralisation