symmetri

symmetrin
symmetrier
symmetrierna
Substantiv [n]

Motsats till symmetri

Hur böjs ordet symmetri på svenska?

Obestämd singular: symmetri
Bestämd singular: symmetrin
Obestämd plural: symmetrier
Bestämd plural: symmetrierna

Hur används ordet symmetri

  • "Det finns en symmetri här som innebär att om man har en kapitalinkomst så betalar man skatt på den och har man en kapitalutgift så får man göra avdrag."
  • "Man måste förstå att ingreppet som jag utför – för att det ska bli en bättre symmetri, och för att förbättra livskvalitén – inte har någonting med könsstympning att göra, där man inte bara skapar emotionella problem, utan också förändrar kroppens förutsättningar, säger klinikchef och plastikkirurg Charles Randquist."
  • "– Väldigt mycket handlar om smuts, och symmetri och att det ska vara rätt och kännas rätt."
  • "En romantisk bildkonstnär inspirerad av symmetri och mystik, så beskrivs konstnären Fredrik Söderberg – just nu aktuell med en stor separatutställning på Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn."
  • "Datumets ovanliga symmetri gör att många giftassugna nu passar på."
  • "Det som betygsätts är den tävlandes utstrålning, muskelmassa, definition och symmetri."
  • "Jag måste försöka få till en bra symmetri mellan armarna."
  • "- Vitryssland iakttar strikt symmetri i fråga om vedergällningsåtgärder, sade en UD-talesman i går."
  • "Det blir en symmetri i året, bättre för både elever och lärare."
  • "– Om du tittar på hela uttalandet ser man att det finns en symmetri i det."

Vad betyder symmetri inom musik ?

Med symmetri avses oftast i dagligt tal spegelsymmetri. Dess motsats är asymmetri. Symmetrier är dock vidare begrepp inom modern vetenskap, där de intar en mycket viktig roll. https://sv.wikipedia.org/wiki/Symmetri

Möjliga synonymer till symmetri

Relaterat till symmetri

utjämning

överensstämmelse

skönhet

ömsesidighet

symmetri

medelpunkt

ordning

Diskussion om ordet symmetri