allfarväg

allfarvägen
allfarvägar
allfarvägarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till allfarväg

Hur böjs ordet allfarväg på svenska?

Obestämd singular: allfarväg
Bestämd singular: allfarvägen
Obestämd plural: allfarvägar
Bestämd plural: allfarvägarna

Vad betyder allfarväg inom vardagligt ?

allmän större landsväg, huvudled, stråkväg

Diskussion om ordet allfarväg