farled

farleden
farleder
farlederna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till farled

Hur böjs ordet farled på svenska?

Obestämd singular: farled
Bestämd singular: farleden
Obestämd plural: farleder
Bestämd plural: farlederna

Hur används ordet farled

  • "Muddrar för bättre farled"
  • "Detta trots att lagen bara tillåter vattenskoteråkning i länets enda allmänna farled, som ligger i sjön Barken."
  • "Hur denna nya farled får utnyttjas i framtiden avgör Internationella sjöfartsorganisationen IMO, men Arktiska rådet kan ha stort inflytande i frågan."
  • "Även fartyget Sea Wind på väg mot Åland körde fast i samma farled och fick hjälp av Vidar Viking."
  • "Då isbrytarna inte kan garantera en säker farled för fartygen har flera fartyg valt att ligga kvar vid kaj i Umeå och Skellefteå uppger SVT:s Västerbottensnytt."
  • "Då isbrytarna inte kunde garantera en säker farled för fartygen valde flera fartyg att ligga kvar vid kaj i Umeå och Skellefteå, uppgav SVT:s Västerbottensnytt."
  • "Verket kräver nu att sträckningen ändras så att ledningen bara passerar en farled."
  • "Sjöfartsverkets kräver att sträckningen ändras så att ledningen bara passerar en farled i svenskt vatten."
  • "Ny farled för tung trafik på Östersjön"
  • "Nästa sommar ska Östersjön få en ny farled för tunga fartyg, med trafikkorridorer på flera platser till havs."

Rim på farled

Vad betyder farled inom sjöfart ?

Fotograf: Wikipedia
märkt färdväg på havet för sjötrafiken att följa

Möjliga synonymer till farled

Relaterat till farled

öppning

sjöresa

väg

Diskussion om ordet farled