genomfart

genomfarten
genomfarter
genomfarterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till genomfart

Hur böjs ordet genomfart på svenska?

Obestämd singular: genomfart
Bestämd singular: genomfarten
Obestämd plural: genomfarter
Bestämd plural: genomfarterna

Hur används ordet genomfart

  • "– Förbi Hässlegårdens förskola struntar många i att det är genomfart förbjuden."
  • "Under ombyggnaden får sjöfart som vill passera genom farleden vid Hasslöbron beställa broöppning senast två timmar före önskad genomfart."
  • "Eller den väg, som enligt stadsplanerarna, inte alls är någon genomfart, men där de flesta trafikanter är av en annan åsikt."
  • "Det blir en ny vägsträckning av E 16 mellan Vansbro – Dala-Järna, en ny väg på E 45 mellan Mora – Orsa och en helt ny genomfart på riksväg 50 i Ludvika."
  • "Totalt satsas drygt 600 miljoner kronor på de nya vägbyggena och där ingår också en helt ny genomfart i centrala Mora."
  • "– Vårt uppdrag är att skapa en smidigare och säkrare genomfart till rätt kostnad och till rätt kvalitet."
  • "Ombyggnationen som ska ge en smidigare genomfart i Mora kan komma att stanna upp från och med första juni."
  • "Nu har ombyggnaden som ska ge en smidigare genomfart i Mora startat."
  • "• Arbetet med genomfart Mora fortsatt stoppat"
  • "Vägen är sedan 16-tiden öppen för genomfart."

Vad betyder genomfart inom arkitektur ?

passage för oftast bil, buss etc

Möjliga synonymer till genomfart

Relaterat till genomfart

öppning

mellanrum

genomgång

övergång

Diskussion om ordet genomfart