klyfta

[ˈklʏfˌta]
klyftar
klyftade
klyftat
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet klyfta?

[ˈklʏfˌta]

Hur böjs ordet klyfta på svenska?

Presens: klyftar
Preteritum: klyftade
Supinum: klyftat

Hur används ordet klyfta

 • "Rejäl klyfta"
 • "Diskussionen om en eventuell storregion har skapat en rejäl klyfta mellan Region Dalarna och socialdemokrtaiska landstingsrådet Ingalill Persson."
 • "Det finns enligt Andreas Carlgren en växande klyfta mellan stad och landsbygd i inställningen till varg."
 • "Gävledala – Digital klyfta mellan gammal och ung"
 • "Men undersökningen visar också att det finns en digital klyfta mellan ung och gammal."
 • "– Den här utvecklingen riskerar att skapa en klyfta mellan större orter och mindre samhället, tidigare var tendensen att man drog in på öppettider, nu lägger man helt sonika ner kontoret istället, säger forskare Maria Elowsson."
 • "När EU:s finansministrar träffas i Bryssel på tisdagen är det mot bakgrund av en ökad ekonomisk klyfta mellan EU-länderna."
 • "Hur denna ökade klyfta – där man antingen är rik eller fattig – förändrar det amerikanska samhället återstår att se."
 • "Samtidigt har invånarnas inkomstökningar varit små i jämförelse och pekar på en växande klyfta."
 • "En klyfta som varar ända in i döden."

Vad betyder klyfta inom generell ?

del av frukt eller grönsak som är i formen av en halvcirkel och smalnar av mot mitten

Översättningar

klyfta

[ˈklʏfˌta]
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet klyfta?

[ˈklʏfˌta]

Hur används ordet klyfta

 • "Rejäl klyfta"
 • "Diskussionen om en eventuell storregion har skapat en rejäl klyfta mellan Region Dalarna och socialdemokrtaiska landstingsrådet Ingalill Persson."
 • "Det finns enligt Andreas Carlgren en växande klyfta mellan stad och landsbygd i inställningen till varg."
 • "Gävledala – Digital klyfta mellan gammal och ung"
 • "Men undersökningen visar också att det finns en digital klyfta mellan ung och gammal."
 • "– Den här utvecklingen riskerar att skapa en klyfta mellan större orter och mindre samhället, tidigare var tendensen att man drog in på öppettider, nu lägger man helt sonika ner kontoret istället, säger forskare Maria Elowsson."
 • "När EU:s finansministrar träffas i Bryssel på tisdagen är det mot bakgrund av en ökad ekonomisk klyfta mellan EU-länderna."
 • "Hur denna ökade klyfta – där man antingen är rik eller fattig – förändrar det amerikanska samhället återstår att se."
 • "Samtidigt har invånarnas inkomstökningar varit små i jämförelse och pekar på en växande klyfta."
 • "En klyfta som varar ända in i döden."

Vad betyder klyfta inom bildligt ?

vid oenighet

Översättningar

Synonymer till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta

klyfta

[ˈklʏfˌta]
klyftan
klyftor
klyftorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet klyfta?

[ˈklʏfˌta]

Hur böjs ordet klyfta på svenska?

Obestämd singular: klyfta
Bestämd singular: klyftan
Obestämd plural: klyftor
Bestämd plural: klyftorna

Hur används ordet klyfta

 • "Rejäl klyfta"
 • "Diskussionen om en eventuell storregion har skapat en rejäl klyfta mellan Region Dalarna och socialdemokrtaiska landstingsrådet Ingalill Persson."
 • "Det finns enligt Andreas Carlgren en växande klyfta mellan stad och landsbygd i inställningen till varg."
 • "Gävledala – Digital klyfta mellan gammal och ung"
 • "Men undersökningen visar också att det finns en digital klyfta mellan ung och gammal."
 • "– Den här utvecklingen riskerar att skapa en klyfta mellan större orter och mindre samhället, tidigare var tendensen att man drog in på öppettider, nu lägger man helt sonika ner kontoret istället, säger forskare Maria Elowsson."
 • "När EU:s finansministrar träffas i Bryssel på tisdagen är det mot bakgrund av en ökad ekonomisk klyfta mellan EU-länderna."
 • "Hur denna ökade klyfta – där man antingen är rik eller fattig – förändrar det amerikanska samhället återstår att se."
 • "Samtidigt har invånarnas inkomstökningar varit små i jämförelse och pekar på en växande klyfta."
 • "En klyfta som varar ända in i döden."
 • "Rejäl klyfta"
 • "Diskussionen om en eventuell storregion har skapat en rejäl klyfta mellan Region Dalarna och socialdemokrtaiska landstingsrådet Ingalill Persson."
 • "Det finns enligt Andreas Carlgren en växande klyfta mellan stad och landsbygd i inställningen till varg."
 • "Gävledala – Digital klyfta mellan gammal och ung"
 • "Men undersökningen visar också att det finns en digital klyfta mellan ung och gammal."
 • "– Den här utvecklingen riskerar att skapa en klyfta mellan större orter och mindre samhället, tidigare var tendensen att man drog in på öppettider, nu lägger man helt sonika ner kontoret istället, säger forskare Maria Elowsson."
 • "När EU:s finansministrar träffas i Bryssel på tisdagen är det mot bakgrund av en ökad ekonomisk klyfta mellan EU-länderna."
 • "Hur denna ökade klyfta – där man antingen är rik eller fattig – förändrar det amerikanska samhället återstår att se."
 • "Samtidigt har invånarnas inkomstökningar varit små i jämförelse och pekar på en växande klyfta."
 • "En klyfta som varar ända in i döden."
 • "apelsinklyfta"
 • "Generationsklyfta"

Ordet klyfta har 11 betydelser

 • Inom geologi
 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
 • Inom generell
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom geografi
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
geologi
bildligt
allmänt
generell
mat
generell
geografi
generell
generell
generell
generell

Vad betyder klyfta inom geologi ?

del av frukt eller grönsak som är i formen av en halvcirkel och smalnar av mot mitten

Översättningar

Engelska

Synonymer till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta

Relaterat till klyfta

sänkning

Ordet klyfta inom bildligt

oenighet

Översättningar

Synonymer till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta

Relaterat till klyfta

motsats

oenighet

irrlära

tvedräkt

Ordet klyfta inom allmänt

Översättningar

Synonymer till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta

Relaterat till klyfta

splittring

Ordet klyfta inom generell

Vid delning av apelsiner

Översättningar

Synonymer till klyfta

Relaterat till klyfta

hakform

Ordet klyfta inom mat

Översättningar

Engelska

Synonymer till klyfta

Ordet klyfta inom generell

Översättningar

Engelska

Synonymer till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta

Ordet klyfta inom geografi

Översättningar

Synonymer till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta

Relaterat till klyfta

konkavitet

Ordet klyfta inom generell

trång dal

Översättningar

Synonymer till klyfta

Övrig relation till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta

Relaterat till klyfta

slättland

smalhet

Ordet klyfta inom generell

Översättningar

Engelska

Synonymer till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta

Relaterat till klyfta

mellanrum

räffla

Ordet klyfta inom generell

smal bergsklyfta

Översättningar

Synonymer till klyfta

Ordet klyfta inom generell

Översättningar

Synonymer till klyfta

Möjliga synonymer till klyfta