nedgrävning

nedgrävningen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Hur används ordet nedgrävning

  • "Det gjorde han även 1994 då han inledde en serie konstverk med nedgrävning som finns i Picassoparken i Halmstad."
  • "2012 genomförde han en nedgrävning i Stockholm, och 2013 i Marseille i Frankrike där han också bor och arbetar som präst."
  • "Det är i de kommunerna som det nu pågår mest arbete med nedgrävning."
  • "På EON säger man att en nedgrävning inte går att räkna hem och att det blir svårt med felsökning eftersom sträckorna är så långa, argument som Susanne Hansson inte köper."
  • "Erfarenheten från främst stormen Gudrun har fått oss att inse att nedgrävning av kabel är det säkraste sättet att trygga elförsörjningen säger Jan-Erik Bengtsson."
  • "Han arbetade i en grop tillsammans med en arbetskamrat för att förbereda nedgrävning av vatten och avlopp vid Gertrudsvik i Västervik."
  • "Enda sen 2011 när Vida Aréna byggdes så har Växjö Lakers och Växjö kommun tvistat om merkostnader för nedgrävning av ledningar på Storgatan."
  • "Bland inläggen finns bl a synpunkter från länsstyrelserna i Kalmar och Kronobergs län, som vill att alternativet nedgrävning utreds noggrannare."
  • "I sitt svar till Anders Åkesson skriver energiministern att i de fall som det är tekniskt möjligt och lämpligt samt ekonomiskt försvarbart så bör nedgrävning förordas."
  • "Överenskommelsen gäller nedgrävning av både de befintliga pendeltågsspåren och de nya spåren för Mälarbanan."

Diskussion om ordet nedgrävning