grop

gropen
gropar
groparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till grop

Hur böjs ordet grop på svenska?

Obestämd singular: grop
Bestämd singular: gropen
Obestämd plural: gropar
Bestämd plural: groparna

Hur används ordet grop

  • "Det var i slutet av juni som en amatörornitolog upptäckte sex häckande backsvalor i en tillfälligt grävt grop vid Östra piren i Ronnebyhamn."
  • "När länsstyrelsen förra veckan var på platsen igen upptäcktes att svalorna flyttat till en annan grop längre ut i hamnen."
  • "Fisken har sen lagts i säl- och vildsvinsskinn som grävts ned i en grop som täckts med lerig jord."
  • "Fisken har sedan lagts i säl- och vildsvinsskinn och i sin tur i en grop."
  • "Efter att detta lager grävts bort kunde vi se en anläggning, en avlång grop, som grävts ner i den underliggande leran och var omgärdad av både stolphål och mindre pinnhål, berättar Adam Boethius."
  • "Då ska traktorn ner i en grop och ta sig genom vatten och lera."
  • "Det skedde när en turist promenerade i området och trampade igenom växtlagret och hamnade i en grop fylld av olja."
  • "Ingen person kom till skada, men kläppen orsakade en rejäl grop i marken och förstörde några cyklar som stod parkerade utanför kyrkan."
  • "På måndagen grävde kommunens personal bort gruset där faten brändes och nu återstår bara en djup grop i marken."
  • "Kommunen tömmer byns avloppsvatten rätt ner i en grop"

Vad betyder grop inom geologi ?

fördjupning i marken, relativt djup hålighet

Möjliga synonymer till grop

Relaterat till grop

konkavitet

djup

insida

sänkning

nedtryckning

Diskussion om ordet grop