grundvatten

grundvattnet
(-)(-)
Substantiv [t]

Hur används ordet grundvatten

 • "Ingenstans överskrids de gränsvärden som finns för grundvatten som inte används för dricksvattenuttag eller bevattning."
 • "Ytvatten eller grundvatten?"
 • "Nu ska spridningen av PFAS i svenska grundvatten kartläggas."
 • "Det är fortfarande låga grundvatten nivåer i Ronneby kommun."
 • "Men enligt granskningen visste Kemikalieinspektionen om att släckskum kunde sprida sig till grundvatten."
 • "Regnet räcker inte – saknas grundvatten i Blekinge"
 • "– Ja, det är troligt att det finns mycket högra halter där man arbetat med skum under många år.Tyvärr går det ju inte att sanera PFAS utan det finns där, men då har vi ju åtminstone koll på vart det finns och det viktigaste är då att säkra att det inte når grundvatten och dricksvatten, säger Fredrik Andreasson."
 • "Under 2010 åtalas företaget för att ha hanterat muddermassor på ett sätt som kan förorena mark eller grundvatten."
 • "Kadmium och bly är giftiga, säger Charlotte Sparrenbom, lektor i geologi vid Lunds universitet som forskar om grundvatten och föroreningar i marken."
 • "— En del grundvatten i Blekinge har så höga halter att man inte får använda det som dricksvatten helt enkelt, säger Fredrik Andreasson."
 • "Ingenstans överskrids de gränsvärden som finns för grundvatten som inte används för dricksvattenuttag eller bevattning."
 • "Ytvatten eller grundvatten?"
 • "Nu ska spridningen av PFAS i svenska grundvatten kartläggas."
 • "Det är fortfarande låga grundvatten nivåer i Ronneby kommun."
 • "Men enligt granskningen visste Kemikalieinspektionen om att släckskum kunde sprida sig till grundvatten."
 • "Regnet räcker inte – saknas grundvatten i Blekinge"
 • "– Ja, det är troligt att det finns mycket högra halter där man arbetat med skum under många år.Tyvärr går det ju inte att sanera PFAS utan det finns där, men då har vi ju åtminstone koll på vart det finns och det viktigaste är då att säkra att det inte når grundvatten och dricksvatten, säger Fredrik Andreasson."
 • "Under 2010 åtalas företaget för att ha hanterat muddermassor på ett sätt som kan förorena mark eller grundvatten."
 • "Kadmium och bly är giftiga, säger Charlotte Sparrenbom, lektor i geologi vid Lunds universitet som forskar om grundvatten och föroreningar i marken."
 • "— En del grundvatten i Blekinge har så höga halter att man inte får använda det som dricksvatten helt enkelt, säger Fredrik Andreasson."

Vad betyder grundvatten inom generell ?

vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen

Diskussion om ordet grundvatten