dikning

dikningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet dikning

  • "Till exempel genom att det blir blötare, vilket innebär ett ökat behov av dikning och markberedning."
  • "Där ingår bl.a. användning av bekämpningsmedel och gödningsämnen, förorening av mark, dikning och uttorkning av våtmarker, ändrade odlingsmetoder och tjuvskytte."
  • "STRÖMSUND En man i Strömsunds kommun dömdes i dag till 50 dagsböter á 200 kronor efter att ha utfört dikning och anlagt en väg utan att söka tillstånd."
  • "– Ett bekymmer med mossar som utsatts för dikning eller torvtäkt är att de torkar upp och invaderas av träd, och då vill inte myrens fåglar bygga bo där längre, säger Johan Rova, som är förvaltare av naturreservat på Länsstyrelsen i Jönköpings län."
  • "För att uppnå detta vill den öka skogsgödsling, använda mer främmande trädslag och satsa på dikning."
  • "– En stor orsak till att man väljer den här täkten är för att den är tidigare påverkad av dikning."
  • "Utöver att jaga tjuvfiskare kan drönare komma att användas för att kontrollera exempelvis skogsbränder, olaglig dikning och nedskräpning,"
  • "På väg 55 mellan Strängnäs och Enköping kommer man arbeta med dikning och beläggning under i stort sett hela sommaren."
  • "” Det handlar om regel 33-7, som ska skydda spelaren från diskvalificering, en dikning är ju ett väldigt hårt straff."
  • "Det behövs dikning, fräsning och röjning."

Vad betyder dikning inom generell ?

det att dika

Relaterat till dikning

konkavitet

jordbruk

Diskussion om ordet dikning