anrikning

[anriːkniːŋ]
anrikningen
anrikningar
anrikningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet anrikning?

[anriːkniːŋ]

Hur böjs ordet anrikning på svenska?

Obestämd singular: anrikning
Bestämd singular: anrikningen
Obestämd plural: anrikningar
Bestämd plural: anrikningarna

Hur används ordet anrikning

  • "Tanken är att med långtradare köra malmen till Garpenberg för anrikning."
  • "Den kan användas vid anrikning av uran och det är ett brott mot de internationella sanktionerna."
  • "En man i Lund försökte smuggla två speciella ventiler, som kan användas för anrikning av uran, till Iran."
  • "Den nya bestämmelsen innebär att tillstånd för gruvdrift eller gruvanläggning som medför brytning, bearbetning eller anrikning av uranhaltigt material, bara kan ges om det behövs för att ett annat mineral ska kunna brytas."
  • "Malm som ska blandas innan det tippas för anrikning."
  • "– Jag är mycket besviken, men vi har inte lyckats med att få LKAB att leverera malm för anrikning i Kaunisvaara, och då återstår bara för oss att sälja anrikningsverket, säger Bert Nordberg, en av Abecedes delägare till"
  • "I stället för att såga granitblocken direkt ur berget planeras nu för traditionell gruvdrift med borrning, sprängning och anrikning."
  • "Den iranske presidenten har börjat installera 6.000 avancerade centrifuger för anrikning, rapporterar den iranska statsradion."
  • "Iran fortsätter med anrikning"
  • "Iran ska inleda ytterligare anrikning av uran, trots internationella protester."

Vad betyder anrikning inom geologi ?

Fotograf: Wikipedia
det att anrika

Möjliga synonymer till anrikning

Diskussion om ordet anrikning