stridighet

stridigheten
stridigheter
stridigheterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till stridighet

Hur böjs ordet stridighet på svenska?

Obestämd singular: stridighet
Bestämd singular: stridigheten
Obestämd plural: stridigheter
Bestämd plural: stridigheterna

Hur används ordet stridighet

  • "Ända sedan Boxholms kommun köpte mejeriet på orten har det rått stridighet om vissa inventarier."
  • "– Det viktiga var att diskussionen fördes på tjänstemannanivå först, för att det inte ska bli en politisk stridighet kring det här."
  • "Minsta stridighet riskerar att skapa stora flyktingvågor längs vägarna här, säger Ripås."
  • "Efter år av politisk stridighet står Alfons Abergs kulturhus klart i Göteborg."

Vad betyder stridighet inom vardagligt ?

strider

Relaterat till stridighet

oordning

motstånd

motsats

motstånd

oenighet

strid

tvedräkt

motsättning

Diskussion om ordet stridighet