upprorsfana

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till upprorsfana

gensträvighet

motstånd

motstånd