insurgent

insurgenten
insurgenter
insurgenterna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till insurgent

Hur böjs ordet insurgent på svenska?

Obestämd singular: insurgent
Bestämd singular: insurgenten
Obestämd plural: insurgenter
Bestämd plural: insurgenterna

Diskussion om ordet insurgent

  • - 2011-11-24

    Revolt, uppror

insurgent

Adjektiv

Vad betyder insurgent inom generell ?

in opposition to a civil authority or government

Diskussion om ordet insurgent

insurgent

insurgents
Substantiv

Översättningar

Ordet insurgent har 3 betydelser

  • Inom militärväsen
  • Inom generell
  • Inom sverigespecifikt
militärväsen
generell
sverigespecifikt

Ordet insurgent inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till insurgent (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till insurgent (inom militärväsen)

Ordet insurgent inom generell

a person who takes part in a rebellion in the hope of improving conditions

Synonymer till insurgent (inom generell)

Ordet insurgent inom sverigespecifikt

Synonymer till insurgent (inom sverigespecifikt)

Möjliga synonymer till insurgent (inom sverigespecifikt)

Diskussion om ordet insurgent