störning

störningen
störningar
störningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till störning

Hur böjs ordet störning på svenska?

Obestämd singular: störning
Bestämd singular: störningen
Obestämd plural: störningar
Bestämd plural: störningarna

Hur används ordet störning

 • "störningsfri"
 • "störning i elektroniska system"
 • "Enligt chefsöverläkaren lider Bergwall fortfarande av samma allvarliga psykiska störning som då han dömdes till vård."
 • "Eftersom 25-åringens psykiska störning inte bedöms vara av allvarligt slag kommer jag att yrka på en sträng påföljd."
 • "Detta klassas som psykisk störning men inte som allvarlig sådan."
 • "Detta klassas som psykisk störning men inte som allvarlig sådan."
 • "På grund av sin störning var han dock inte kapabel att finna en lösning, sade Östlund."
 • "I SS13-kollektionen ville jag jobba med olika mönsterbilder som jobbade emot varandra och skapa ett slags ” störning ”."
 • "Men tar i sitt straffkrav nu hänsyn till den åtalade 25-årige mannens psykiska störning, som dock inte har ansetts vara allvarlig."
 • "Eftersom han inte handlat under inflytande allvarlig psykisk störning är han straffrättsligt ansvarig för sina handlingar."
 • "Men tar i sitt straffkrav nu hänsyn till den åtalade 25-årige mannens psykiska störning, som dock inte har ansetts vara allvarlig."
 • "– Ja, att han har psykiskt handikapp, en dokumenterad störning, medför att man skall ge en viss straffrabatt, betonar Rinsell."
 • "Det handlar om en patient som behandlades för en allvarlig psykisk störning på en av länets psykiatrimottagningar men som själv avbröt den ordinerade läkemedelsbehandlingen."
 • "I dag dömdes mannen till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning, med hänsyn till att han vid brottstillfället samt under tiden därefter lidit av en svår psykisk störning."
 • "Det är, enligt vad SVT Nyheter Blekinge erfar, slutsatsen i den paragraf 7-undersökning som visar att idrottsprofilen inte genomfört ” disciplinövningarna ” under påverkan av psykisk störning."
 • "Patienten behandlades för en allvarlig psykisk störning på en av länets psykiatrimottagningar men avbröt ordinerade läkemedelsbehandlingen."
 • "Det åtalade idrottsprofilen lider inte av någon psykisk störning – det visar den mindre sinnesundersökning som tingsrätten begärt."
 • "Den visade att han inte lider av någon psykisk störning, och därför kan dömas till fängelse."
 • "– Det är större störning över hela Sverige just nu, vilket gör att man tappar nät, berättar en tekniker på Telenors tekniska support på onsdagsförmiddagen."
 • "En utredning som gjorts visar att 26-åringen lider av en allvarlig psykisk störning och därför döms han nu till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning."
 • "Misstanke om psykisk störning"
 • "Hans rättspsykiatriska undersökning och hans utlåtande att pappan led av en allvarlig psykisk störning bidrog till att tingsrätten frikände 50-åringen."

Ordet störning har 2 betydelser

 • Inom matematik
 • Inom radio
matematik
radio

Vad betyder störning inom matematik ?

företeelse som avviker från det normala

Översättningar (inom matematik)

Engelska

Synonymer till störning (inom matematik)

Möjliga synonymer till störning (inom matematik)

Möjliga synonymer till störning (inom matematik)

Relaterat till störning (inom matematik)

oordning

hinder

uppehåll

rubbning

Ordet störning inom radio

Översättningar (inom radio)

Engelska

Möjliga synonymer till störning (inom radio)

Diskussion om ordet störning

 • - 2012-03-02

  "Disruption" finns inte med som översättning för "störning" vilket den borde. Dock inte under ämne "Radio", gissar jag.