excess

excessen
excesser
excesserna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet excess på svenska?

Obestämd singular: excess
Bestämd singular: excessen
Obestämd plural: excesser
Bestämd plural: excesserna

Hur används ordet excess

  • "Cissi Wallin gör metoo en otjänst när hon försöker surra sin egen publicistiska excess vid metoo som om de vore en och samma sak."

Vad betyder excess inom generell ?

överdrift, utsvävning, måttlöshet

Möjliga synonymer till excess

Relaterat till excess

våldsamhet

gensträvighet

omåttlighet

illvilja

överkänslighet

överdrift

rubbning

övermått

Diskussion om ordet excess

excess

excess
excessed
excessed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till excess

Diskussion om ordet excess

excess

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet excess

  • "trying to lose excess weight"

Vad betyder excess inom film ?

more than is needed, desired, or required

Möjliga synonymer till excess

Diskussion om ordet excess

excess

excesses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet excess har 2 betydelser

  • Inom mat
  • Inom dryck
mat
dryck

Vad betyder excess inom mat ?

a quantity much larger than is needed

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till excess (inom mat)

Möjliga synonymer till excess (inom mat)

Ordet excess inom dryck

immoderation as a consequence of going beyond sufficient or permitted limits

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till excess (inom dryck)

Diskussion om ordet excess