surplus

surpluses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till surplus

Diskussion om ordet surplus

surplus

Adjektiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet surplus

  • "surplus cheese distributed to the needy"

Ordet surplus har 2 betydelser

  • Inom film
  • Inom generell
film
generell

Ordet surplus inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till surplus (inom film)

Möjliga synonymer till surplus (inom film)

Ordet surplus inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet surplus