ordsvammel

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till ordsvammel

betydelselöshet

tråkighet

mångordighet

talträngdhet

ord

överdrift

otydlighet

Diskussion om ordet ordsvammel