ordböjning

Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till ordböjning

Diskussion om ordet ordböjning

ordböjning

ordböjningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet ordböjning