ordförråd

ordförrådet
ordförråd
ordförråden
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ordförråd

Hur böjs ordet ordförråd på svenska?

Obestämd singular: ordförråd
Bestämd singular: ordförrådet
Obestämd plural: ordförråd
Bestämd plural: ordförråden

Hur används ordet ordförråd

  • "Hon är närmast prickfri när det gäller språket och har ett väldigt ordförråd, men har kreativiteten och fantasin också."
  • "Det är så man får ett ordförråd, säger han."
  • "Det i kombination med en ökad läsförståelse och ett ökat ordförråd tror jag är väldigt nyttigt, säger Hansson."
  • "För att du som vuxen ska kunna förstå nyhetssändningar, tidningstexter och instruktioner behöver du ett ordförråd på ca 50 000 ord."
  • "· En sjuttonåring som INTE läst eller lyssnat till texter regelbundet har däremot bara 15 - 17 000 ord i sitt ordförråd."
  • "· En sjuåring har i genomsnitt ett ordförråd på 5-7000 ord på sitt modersmål."
  • "· En sjuttonåring som har läst eller lyssnat regelbundet på texter har mellan 50-70 000 ord i sitt ordförråd."
  • "– Om vi kan få föräldrarna att börja använda lite av sin tid på sociala medier till att stärka sina barns ordförråd är det en jackpot för språkutvecklingen, säger Maria Ehde Andersson."
  • "De måste ha ett bra ordförråd, kunna grammatik och verkligen förstå innehållet – annars har de problem med läsförståelsen."
  • "Partiet vill även se en språksatsning i förskolan på 100 miljoner kronor för att öka barnets ordförråd."

Vad betyder ordförråd inom lingvistik ?

de ord som en person kan och använder

Möjliga synonymer till ordförråd

Diskussion om ordet ordförråd