pleonasm

pleonasmen
pleonasmer
pleonasmerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet pleonasm på svenska?

Obestämd singular: pleonasm
Bestämd singular: pleonasmen
Obestämd plural: pleonasmer
Bestämd plural: pleonasmerna

Vad betyder pleonasm inom lingvistik ?

uttryck som innehåller ett eller flera överflödiga ord, t ex 'alla och envar'

Relaterat till pleonasm

tråkighet

tillägg

överskridande

mångordighet

övermått

Diskussion om ordet pleonasm

pleonasm

pleonasms
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pleonasm

  • "a tiny little child"

Vad betyder pleonasm inom lingvistik ?

using more words than necessary

Diskussion om ordet pleonasm