extravagans

extravagansen
extravaganser
extravaganserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till extravagans

Hur böjs ordet extravagans på svenska?

Obestämd singular: extravagans
Bestämd singular: extravagansen
Obestämd plural: extravaganser
Bestämd plural: extravaganserna

Vad betyder extravagans inom ålderdomlig ?

det att vara extravagant, omåttlighet, överdåd

Relaterat till extravagans

oförstånd

överskridande

överkänslighet

överdrift

smaklöshet

missbruk

slöseri

övermått

dyrbarhet

Diskussion om ordet extravagans