prål

prålet
prål
prålet
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet prål på svenska?

Obestämd singular: prål
Bestämd singular: prålet
Obestämd plural: prål
Bestämd plural: prålet

Hur används ordet prål

  • "En person som inte vill vara med i det fina Karlstads-livet med fester och prål, berättar Inger där hon står med den mörka rocken."

Vad betyder prål inom vardagligt ?

överdriven|överdrivna utsmyckningar; uppvisandet av överdrivna utsmyckningar

Möjliga synonymer till prål

Relaterat till prål

framträdande

prydnad

högmod

ståt

dyrbarhet

skönhet

Diskussion om ordet prål