skadlighet

skadligheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet skadlighet

  • "I Blekinge aktualiserades ämnets skadlighet när förhöjda halter av PFAS upptäcktes i det kommunala dricksvattnet i Kallinge för sju år sedan."
  • "Han konstaterar att ämnenas skadlighet har varit kända liksom att det förekommer i grundvattnet i anslutning till brandsläckningsplatserna."
  • "Bland skolungdomar i Sverige har inställningen till drogens skadlighet mildrats enligt undersökningen ESPAD, som undersöker europeiska skolungdomars drogvanor och som senast gjordes 2015."
  • "– Det är inte de enskilda kemikalierna i enskilda produkter som i sig utgör skadlighet, utan det är den sammantagna exponeringen från alla skadliga ämnen som vi är oroliga för och som på sikt kan orsaka cancer och infertilitet, säger Erik Gravenfors."
  • "Kofi Annan är dock noga med att detta måste kombineras med en utökad folkhälsoinformation om drogers skadlighet."
  • "De föreslår därför att reglerna ändras så att testerna riktas in på kemikalier där det finns särskilda misstankar om skadlighet."
  • "Ett annat problem är att så mycket som hälften av de tester som visar på skadlighet kan vara falsklarm, enligt Hartung och Rovida."

Möjliga synonymer till skadlighet

Relaterat till skadlighet

olycka

skadlighet

förlust

ont

missbruk

osundhet

nackdel

gagnlöshet

Diskussion om ordet skadlighet