blodförgiftning

blodförgiftningen
blodförgiftningar
blodförgiftningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till blodförgiftning

Hur böjs ordet blodförgiftning på svenska?

Obestämd singular: blodförgiftning
Bestämd singular: blodförgiftningen
Obestämd plural: blodförgiftningar
Bestämd plural: blodförgiftningarna

Hur används ordet blodförgiftning

  • "Ett av de ämne som kommer avhandlas i veckan är sepsis, det vill säga blodförgiftning."
  • "Under tiden hon vårdades för blanda annat bäckenfraktur utvecklade kvinnan blodförgiftning och lunginflammation och trots antibiotikabehandling blev hon sämre."
  • "Bakterien orsakar i vissa fall en blodförgiftning som kan leda till allvarliga sjukdomar."
  • "I hennes fall ledde badsårsfebern till en blodförgiftning och hon vårdas nu på sjukhud."
  • "Under juli månad insjuknade totalt fem personer i Blekinge av badsårsfeber, som kan leda till blodförgiftning vilket i sin tur kan orsaka andra sjukdomar."
  • "Anhöriga såg till att hon kom till sjukhus där hon fick vård för bland annat blodförgiftning."
  • "Läkaren trodde inledningsvis att mannen hade blodförgiftning, men problemet visade sig vara en förträngning i hjärtat."
  • "VRE, vancomycinresistenta enterokocker, har enligt myndigheten, blivit en orsak till sjukhusförvärvade infektioner, såsom urinvägsinfektioner, sårinfektioner och blodförgiftning."
  • "Hon vårdades för urinvägsinfektion med blodförgiftning och koma till följd av högt blodsocker."
  • "Slangen satt dock kvar för länge och patienten drabbades av blodförgiftning."

Vad betyder blodförgiftning inom medicin ?

oegentlig medicinsk term som betecknar sepsis; ett potentiellt dödligt tillstånd med en kraftig generell inflammatorisk reaktion, orsakad av en infektion

Relaterat till blodförgiftning

ohälsa

skadlighet

Diskussion om ordet blodförgiftning