skadedjur

skadedjuret
skadedjur
skadedjuren
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet skadedjur på svenska?

Obestämd singular: skadedjur
Bestämd singular: skadedjuret
Obestämd plural: skadedjur
Bestämd plural: skadedjuren

Hur används ordet skadedjur

  • "Gösta Larsson har hört talas om de handböcker från Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund där det beskrivits hur problem med skadedjur ska lösas, men aldrig läst dem."
  • "På den 51-åriga kvinnans fastighet i västra Blekinge fanns 90 olika djur – 68 av dem led svårt av bland annat angrepp från skadedjur, sjukdomar och frätskador."
  • "I kvinnans bostad i västra Blekinge fanns totalt 90 olika djur – och 68 av dem visade sig lida svårt av bland annat sjukdomar, angrepp från skadedjur och frätskador."
  • "En annan fördel är att soptunnorna är tillslutna på ett sätt som gör att fåglar och andra skadedjur inte kan komma in i tunnorna och riva ut skräp runt omkring,"
  • "Man kan klara av skadedjur, men inte bladmöglet som vi dras med."
  • "Först efter att familjen tog hjälp av en firma som bekämpar skadedjur lugnade råttaktiviteten ner sig."
  • "Miniplantor av gran och tall har nämligen inte drabbats av angrepp från snytbaggar, ett skadedjur som kostar miljardbelopp för skogsindustrin varje år."
  • "Nu i sommar kan du behöva se upp lite extra för två skadedjur : Gnagare och getingar har gynnats av den snörika vintern."
  • "Alla som bedriver liknande företag har ett generellt tillstånd från polismyndigheten att göra sig av med skadedjur som exempelvis möss eller fiskmåsar."
  • "Nya skadedjur oroar skogsforskare"

Vad betyder skadedjur inom zoologi ?

något av alla slags djur (inte sällan insekter) som vållar skada eller irritation för människor

Möjliga synonymer till skadedjur

Relaterat till skadedjur

olycka

skadlighet

ont

nackdel

Diskussion om ordet skadedjur