vermin

vermins
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till vermin

Ordet vermin har 2 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom vardagligt
zoologi
vardagligt

Vad betyder vermin inom zoologi ?

any of various small animals or insects that are pests; e.g. cockroaches or rats

Översättningar (inom zoologi)

Svenska

Synonymer till vermin (inom zoologi)

Möjliga synonymer till vermin (inom zoologi)

Ordet vermin inom vardagligt

irritating or obnoxious persons

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till vermin (inom vardagligt)

Diskussion om ordet vermin

  • - 2017-07-22

    bandit