lees

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet lees har 3 betydelser

  • Inom dryck
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
dryck
vardagligt
generell

Ordet lees inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Svenska

Möjliga synonymer till lees (inom dryck)

Ordet lees inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till lees (inom vardagligt)

Ordet lees inom generell

the sediment from fermentation of an alcoholic beverage

Diskussion om ordet lees