scum

scums
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till scum

Ordet scum har 2 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
slang
generell

Ordet scum inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till scum (inom slang)

Ordet scum inom generell

a film of impurities or vegetation that can form on the surface of a liquid

Synonymer till scum (inom generell)

Diskussion om ordet scum

scum

scum
scummed
scummed
Verb

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till scum

Diskussion om ordet scum